നൂറിൽ പരം വ്യത്യസ്ത ദോശകളുമായി

ഒരുപക്ഷേ ഇത് ഒരു ചരിത്രം ആകാം.   ലോകത്തെ തന്നെ ആദ്യ സംരംഭം . രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കലരാതെ തനി നാടൻ രീതിയിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ദോശകൾ. കഴിച്ചാലും മതി വരാത്ത ദോശകൾ. മലയാളിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകത.. കൊല്ലം rp മാളിലെ ” എന്റെ  ദോശകട” എന്ന കടയിലെ ദോശകൾ…

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password