തങ്കശ്ശേരി മൗണ്ട് കാർമ്മൽ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ

ശാസ്ത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങളുമായി തങ്കശ്ശേരി മൗണ്ട് കാർമൽ കോൺവെന്റ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് ഐ എസ് സി സ്കൂളിലെ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password