അമ്മയുടെ അരുംകൊലപാതകം

ഈ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു?

ദുരൂഹതകൾ മാത്രം.

സ്ത്രീകളിൽ ഇങ്ങനെയും കഠിന ഹൃദയർ ഉണ്ടോ?

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password