കൊറ്റൻകുളങ്ങര പുരുഷാംഗനമാരുടെ ചമയവിളക്ക് – 2017

പാർട്ട് – 4

പുരുഷാംഗനമാരുടെ ഉദ്ദിഷ്ട ലബ്ധിക്കായുള്ള അണിഞ്ഞൊരുങ്ങൾ ദേവീ ചൈതന്യത്തിന്റെ നിദാന്ത ദർശനങ്ങൾക്ക് മകുടോദാഹരണമാകുന്നു!

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password