ഇൻഡോ-ജർമ്മൻ മ്യൂസിക് കൺസർട്ട്

ക്വയിലോൺ ആർട്സ് ഹെറിറ്റേജ് സൊസൈറ്റിയും ഗഥേ സെൻട്രം തിരുവനന്തപുരവും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഇൻഡോ-ജർമ്മൻ മ്യൂസിക് .

ജർമ്മൻ സംഗീതജ്ഞനായ മോത്തിയോസ് വോൾട്ടർ സിത്താറിലും ദീപ്തേഷ് ഭട്ടാചാര്യ സരോദിലും സജീബ് കുമാർപാൻ തബലയിലും നാദവിസ്മയം തീർത്തു.

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password