ഷഷ്ടാഷ്ടമം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു; ഒരു പാട് ജീവിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു

ഭാര്യ – ഭർതൃ ബന്ധത്തിൽ ഷഷ്ടാഷ്ടമത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ബന്ധം വേർപിരിയാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ടോ? ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കില്ല, മരണം വരെ ഭവിക്കാം എന്ന് പ്രവചിച്ച് ചില ജ്യോതിഷികൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ നടക്കേണ്ട പല വിവാഹങ്ങളും മുടക്കപ്പെടുന്നു. അതോടെ, പലരുടെയും ദാമ്പത്യ ബന്ധം ഇല്ലാതാകുന്നു. SamanwayamRelated Posts:രജ്ജദോഷവും ദാമ്പത്യ ബന്ധവും; ദമ്പതികളിൽ അകല്ചയ്ക്ക്…നടൻ മുകേഷിന്റെ ദാമ്പത്യം തകരാനുണ്ടായ യഥാർത്ഥ കാരണം; ഇതാണ്…കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരിയിലെ ശവക്കോട്ടകളുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ…സന്താനഭാവം വീണ്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ; സർപ്പ ബന്ധം; സന്താന ദോഷം…ഏഴു വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യം വേണ്ടെന്നു വെച്ച് … Continue reading ഷഷ്ടാഷ്ടമം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു; ഒരു പാട് ജീവിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു