കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (20.09.20) കോവിഡ് 330; സമ്പർക്കം 306

248
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (20.09.20) കോവിഡ് 330; സമ്പർക്കം 306
കോവിഡ് ഇന്ന് 330; നേരിയ ശമനം

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 330 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 2 പേർക്കും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 18 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലം 306 പേർക്കും, 4 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സെപ്തംബർ 16 ന് മരണമടഞ്ഞ കൊല്ലം കോയിവിള സ്വദേശിനി രാധാമ്മ(50) യുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 151 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയവർ
1 കുണ്ടറ പളളിമുക്ക് സ്വദേശി 57 സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി.
2 ചിതറ കൊല്ലായിൽ സ്വദേശി 20 ഇറാഖിൽ നിന്നുമെത്തി.
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ
3 അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യകോട് നിവാസി 33 ബീഹാർ സ്വദേശി
4 അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യകോട് നിവാസി 27 ബീഹാർ സ്വദേശി
5 അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യകോട് നിവാസി 36 ബീഹാർ സ്വദേശി
6 അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യകോട് നിവാസി 20 ബീഹാർ സ്വദേശി
7 അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യകോട് നിവാസി 25 ബീഹാർ സ്വദേശി
8 ഇടമുളയ്ക്കൽ ആനപ്പുഴയ്ക്കൽ സ്വദേശി 35 പഞ്ചാബിൽ നിന്നുമെത്തി.
9 ഇളമ്പളളൂർ കേരളപുരം സ്വദേശി 65 ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുമെത്തി.
10 ഇളമ്പളളൂർ കേരളപുരം സ്വദേശിനി 61 ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുമെത്തി.
11 കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം നിവാസി 30 ആസാം സ്വദേശി.
12 കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം നിവാസി 19 ആസാം സ്വദേശി.
13 കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം നിവാസി 20 ആസാം സ്വദേശി.
14 കൊല്ലം മീനത്തുചേരി വെൺകുളങ്ങര നഗർ സ്വദേശി, 22 പഞ്ചാബിൽ നിന്നുമെത്തി.
15 തലവൂർ കുര സ്വദേശി, 31 ജമ്മുകാശ്മീരിൽ നിന്നുമെത്തി.
16 പുനലൂർ ഠൗൺ നിവാസി. 30 തമിഴ് നാട് സ്വദേശി
17 പുനലൂർ വിളക്കുവട്ടം സ്വദേശി, . 22 ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുമെത്തി
18 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി, 27 പഞ്ചാബിൽ നിന്നുമെത്തി.
19 ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ സ്വദേശി, 51 ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുമെത്തി.
20 നെടുവത്തൂർ അമ്പലത്തുംകാല സ്വദേശി, 24 ജമ്മുകാശ്മീരിൽ നിന്നുമെത്തി.
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
21 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
22 അഞ്ചൽ തടിക്കാട് സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
23 അഞ്ചൽ നെടിയറ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
24 അഞ്ചൽ മാവിള സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
25 അഞ്ചൽ വക്കംമുക്ക് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
26 അഞ്ചൽ വക്കംമുക്ക് സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
27 അഞ്ചൽ വക്കംമുക്ക് സ്വദേശി 85 സമ്പർക്കം
28 അലയമൺ ചണ്ണപ്പേട്ട സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
29 അലയമൺ പതിന്നാലാം വാർഡ് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
30 അലയമൺ പുത്തയം സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
31 അലയമൺ വലിയവയൽ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
32 അലയമൺ വലിയവയൽ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
33 ആദിച്ചനല്ലൂർ ഇത്തിക്കര സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
34 ആദിച്ചനല്ലൂർ ഇത്തിക്കര സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
35 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിതാര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
36 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിതാര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
37 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
38 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
39 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
40 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
41 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
42 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
43 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
44 ആദിച്ചനല്ലൂർ വടക്കേ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
45 ആദിച്ചനല്ലൂർ വടക്കേ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
46 ആദിച്ചനല്ലൂർ വടക്കേ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
47 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
48 ആലപ്പാട് പറയകടവ് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
49 ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
50 ഇടമുളയ്ക്കൽ തേവർതോട്ടം സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
51 ഇട്ടിവ കുണ്ടയം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
52 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
53 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
54 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
55 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശിനി 73 സമ്പർക്കം
56 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
57 ഇട്ടിവ തുടയന്നൂർ മണലുവട്ടം സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
58 ഇട്ടിവ തുടയന്നൂർ മണലുവട്ടം സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
59 ഇതരസംസ്ഥാന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി. പുനലൂർ നിവാസി 33 സമ്പർക്കം
60 ഇതരസംസ്ഥാന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി. പുനലൂർ നിവാസി 29 സമ്പർക്കം
61 ഇളമ്പളളൂർ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
62 ഇളമ്പളളൂർ വാർഡ് 14 സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
63 ഉമ്മന്നൂർ അമ്പലക്കര സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
64 ഉമ്മന്നൂർ പ്ലാപ്പളളി സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
65 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലംമൂട് സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
66 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലംമൂട് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
67 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലംമൂട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
68 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലംമൂട് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
69 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലംമൂട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
70 ഓച്ചിറ ചങ്ങൻകുളങ്ങര സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
71 കടയ്ക്കൽ പുലിപ്പാറ സ്വാമിമുക്ക് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
72 കടയ്ക്കൽ മുക്കുന്നം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
73 കണ്ണൂർ സ്വദേശി. പത്തനാപുരം നിവാസി 29 സമ്പർക്കം
74 കരവാളൂർ നരിയ്ക്കൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
75 കരവാളൂർ നരിയ്ക്കൽ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
76 കരവാളൂർ നരിയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
77 കരവാളൂർ മാത്ര സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
78 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
79 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
80 കരവാളൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
81 കരീപ്ര പ്ലാക്കോട് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
82 കരീപ്ര മടന്തകോട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
83 കരീപ്ര മടന്തകോട് സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
84 കരീപ്ര മടന്തകോട് സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
85 കരീപ്ര മടന്തക്കോട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
86 കരീപ്ര മടന്തക്കോട് സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
87 കരീപ്ര മടന്തക്കോട് സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
88 കരീപ്ര വാക്കനാട് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
89 കരീപ്ര വാക്കനാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
90 കരീപ്ര വാക്കനാട് സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
91 കരുനാഗപ്പളളി ഉളകോട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
92 കരുനാഗപ്പളളി കിഴക്കേത്തറ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
93 കരുനാഗപ്പളളി ചരമുറി മുക്ക് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
94 കരുനാഗപ്പളളി ജയരാജ് നഗർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
95 കരുനാഗപ്പളളി തുറയിൽകുന്ന് സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
96 കരുനാഗപ്പളളി നിവാസി. 65 സമ്പർക്കം
97 കരുനാഗപ്പളളി നിവാസി. 49 സമ്പർക്കം
98 കരുനാഗപ്പളളി നിവാസി. 26 സമ്പർക്കം
99 കരുനാഗപ്പളളി നിവാസി. 24 സമ്പർക്കം
100 കരുനാഗപ്പളളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
101 കരുനാഗപ്പളളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
102 കരുനാഗപ്പളളി പട. നോർത്ത് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
103 കല്ലുവാതുക്കൽ അടുതല സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
104 കല്ലുവാതുക്കൽ അടുതല സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
105 കല്ലുവാതുക്കൽ കിഴക്കനേല സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
106 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പളളി സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
107 കല്ലുവാതുക്കൽ വിമല ആശുപത്രിയ്ക്ക് സമീപം സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
108 കിഴക്കേക്കല്ലട താഴം സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
109 കിഴക്കേക്കല്ലട താഴം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
110 കിഴക്കേക്കല്ലട താഴം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
111 കിഴക്കേക്കല്ലട താഴം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
112 കിഴക്കേക്കല്ലട താഴം സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
113 കിഴക്കേക്കല്ലട തെക്കേമുറി സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
114 കുന്നത്തൂർ അയറുകാല സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
115 കുമ്മിൾ മണലിൽപച്ച സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
116 കുമ്മിൾ വളവുപച്ച സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
117 കുലശേഖരപുരം കോട്ടയ്ക്കുപുറം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
118 കുലശേഖരപുരം വവ്വാക്കാവ് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
119 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
120 കുളത്തൂപ്പുഴ തിങ്കൾക്കരിക്കം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
121 കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
122 കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
123 കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
124 കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
125 കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
126 കൊട്ടാരക്കര അമ്പലപ്പുറം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
127 കൊട്ടാരക്കര അമ്പലപ്പുറം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
128 കൊട്ടാരക്കര അമ്പലപ്പുറം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
129 കൊട്ടാരക്കര ഇ.റ്റി.സി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
130 കൊട്ടാരക്കര ഇ.റ്റി.സി കാടാംകുളം സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
131 കൊട്ടാരക്കര ഇ.റ്റി.സി കാടാംകുളം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
132 കൊട്ടാരക്കര നെല്ലിക്കുന്നം വേലംകോണം സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
133 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര വടക്ക് സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
134 കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ ഭാഗം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
135 കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ ഭാഗം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
136 കൊറ്റങ്കര ചന്ദനത്തോപ്പ് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
137 കൊറ്റങ്കര പുതുശ്ശേരിക്കുളം സ്വദേശി 84 സമ്പർക്കം
138 കൊറ്റങ്കര പുതുശ്ശേരിക്കുളം സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
139 കൊറ്റങ്കര പേരൂർ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
140 കൊറ്റങ്കര പേരൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
141 കൊറ്റങ്കര പേരൂർ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
142 കൊറ്റങ്കര മേക്കോൺ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
143 കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി. പത്തനാപുരം നിവാസി 24 സമ്പർക്കം
144 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
145 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
146 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
147 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
148 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
149 കൊല്ലം ഇക്ബാൽ നഗർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
150 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
151 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
152 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
153 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
154 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ മാതൃകാ നഗർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
155 കൊല്ലം ഐക്യനഗർ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
156 കൊല്ലം ഐക്യനഗർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
157 കൊല്ലം കച്ചേരി കോട്ടയ്ക്കകം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
158 കൊല്ലം കച്ചേരി ജ്യോതിസ് നഗർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
159 കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റ് സൗത്ത് നഗർ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
160 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
161 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
162 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
163 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
164 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
165 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
166 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ കന്നിമേൽ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
167 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സലാമത്ത് നഗർ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
168 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
169 കൊല്ലം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
170 കൊല്ലം ഗുരുദേവ നഗർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
171 കൊല്ലം ചാത്തിനാകുളം സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
172 കൊല്ലം ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
173 കൊല്ലം ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
174 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
175 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
176 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
177 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
178 കൊല്ലം തേവളളി വി.എൻ നഗർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
179 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
180 കൊല്ലം പളളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
181 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
182 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
183 കൊല്ലം മങ്ങാട് അറുന്നൂറ്റി മംഗലം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
184 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
185 കൊല്ലം മതിലിൽ സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
186 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
187 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
188 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
189 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
190 കൊല്ലം മൂതാക്കര സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
191 കൊല്ലം മൂന്നാംകുറ്റി അറൂന്നൂറ്റി മംഗലം നഗർ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
192 കൊല്ലം മൂന്നാംകുറ്റി മംഗലംനഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
193 കൊല്ലം രണ്ടാംകുറ്റി സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
194 കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര ഫ്രണ്ട്സ് നഗർ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
195 കൊല്ലം വടക്കുംഭാഗം ഹരിശ്രീ നഗർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
196 കൊല്ലം വടക്കേവിള പളളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
197 കൊല്ലം വാടി സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
198 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
199 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
200 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
201 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
202 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
203 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
204 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
205 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
206 കൊല്ലം ശിൽപ്പ നഗർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
207 ക്ലാപ്പന കോഴിമുക്ക് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
208 ചടയമംഗലം കുര്യോട് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
209 ചവറ പട്ടത്താനം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
210 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
211 ചവറ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
212 ചാത്തന്നൂർ ഏറം സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
213 ചാത്തന്നൂർ കാരംകോട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
214 ചാത്തന്നൂർ കോയിപ്പാട് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
215 ചാത്തന്നൂർ കോയിപ്പാട് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
216 ചാത്തന്നൂർ കോയിപ്പാട് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
217 ചിറക്കര അമ്പലത്തുംഭാഗം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
218 ചിറക്കര ഉളിയനാട് സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
219 ചിറക്കര ഒഴുകുപാറ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
220 തമിഴ് നാട് സ്വദേശി. പുനലൂർ നിവാസി 45 സമ്പർക്കം
221 തഴവ കടത്തൂർ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
222 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 90 സമ്പർക്കം
223 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (കുളത്തൂപ്പുഴ ഇ.എസ്.എം കോളനി നിവാസി) 34 സമ്പർക്കം
224 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (കൊല്ലം കടപ്പാക്കട നിവാസി) 38 സമ്പർക്കം
225 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
226 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശി 82 സമ്പർക്കം
227 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
228 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
229 തൃക്കോവിൽവട്ടം തഴുത്തല സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
230 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
231 തൃക്കോവിൽവട്ടം വെറ്റിലത്താഴം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
232 തേവലക്കര അരിനല്ലൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
233 തേവലക്കര നടുവിലക്കര സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
234 തേവലക്കര പടിഞ്ഞാറ്റക്കര സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
235 തേവലക്കര പടിഞ്ഞാറ്റക്കര സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
236 തൊടിയൂർ കല്ലുകടവ് സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
237 നിലമേൽ കൈതോട് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
238 നീണ്ടകര പുതുവയൽ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
239 നീണ്ടകര സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
240 നീണ്ടകര സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
241 നീണ്ടകര സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
242 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
243 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
244 നെടുവത്തൂർ ആനക്കോട്ടൂർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
245 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
246 പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട കടപുഴ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
247 പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട കടപുഴ സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
248 പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട കടപുഴ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
249 പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട കടപുഴ സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
250 പട്ടാഴി പന്തപ്ലാവ് സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
251 പട്ടാഴി പന്തപ്ലാവ് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
252 പട്ടാഴി പുളിവിള സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
253 പട്ടാഴി സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
254 പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
255 പത്തനാപുരം പാതിരിക്കൽ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
256 പത്തനാപുരം പൂങ്കുളഞ്ഞി സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
257 പത്തനാപുരം പൂങ്കുളഞ്ഞി സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
258 പനയം പെരുമൺ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
259 പന്മ വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
260 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
261 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
262 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
263 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
264 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
265 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
266 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
267 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
268 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
269 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 2 മാസം സമ്പർക്കം
270 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
271 പരവൂർ കൂനയിൽ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
272 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
273 പരവൂർ നെടുങ്ങോലം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
274 പിറവന്തൂർ വാഴത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
275 പുനലൂർ ചെമ്മന്തൂർ പ്ലാച്ചേരി സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
276 പുനലൂർ ചെമ്മന്തൂർ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
277 പുനലൂർ ചെമ്മന്തൂർ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
278 പുനലൂർ പ്ലാച്ചേരി സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
279 കടയ്ക്കൽ പുലിപ്പാറ വാലുപച്ച സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
280 പൂയപ്പളളി ചെങ്കുളം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
281 പൂയപ്പളളി ചെങ്കുളം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
282 പൂയപ്പളളി നെല്ലിപ്പറമ്പ് പാണയം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
283 പൂയപ്പളളി പാണയം സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
284 പൂയപ്പളളി സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
285 പൂയപ്പളളി സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
286 പൂയപ്പളളി സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
287 പൂയപ്പളളി സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
288 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
289 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
290 പെരിനാട് ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
291 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
292 പെരിനാട് കേരളപുരം സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
293 പെരിനാട് മാമൂട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
294 പേരയം കരിക്കുഴി സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
295 പേരയം പടപ്പക്കര സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
296 പേരയം ഫാത്തിമ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
297 പോരുവഴി ദേവഗിരി സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
298 മയ്യനാട് മുക്കം സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
299 മാങ്കോട് കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
300 മാങ്കോട് കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
301 മൈനാഗപ്പളളി കടപ്പ സൗത്ത് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
302 മൈലം കോട്ടാത്തല സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
303 മൈലം പളളിക്കൽ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
304 മൈലം പെരുങ്കുളം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
305 വിളക്കുടി ആവണീശ്വരം മഞ്ഞക്കാല സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
306 വിളക്കുടി കാര്യയറ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
307 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
308 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
309 വിളക്കുടി കുളപ്പുറം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
310 വിളക്കുടി കുളപ്പുറം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
311 വിളക്കുടി കുളപ്പുറം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
312 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ ഠൗൺ സ്വദേശി 76 സമ്പർക്കം
313 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ ഠൗൺ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
314 വെളിനല്ലൂർ കരിങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
315 വെളിനല്ലൂർ മോട്ടോർകുന്ന് സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
316 വെളിയം ഓടനാവട്ടം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
317 വെളിയം മിച്ചഭൂമി സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
318 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
319 ശാസ്താംകോട്ട പനപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
320 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
321 ശാസ്താംകോട്ട മുതുപിലാക്കാട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
322 ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
323 ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
324 ശാസ്താംകോട്ട വേങ്ങ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
325 ശൂരനാട് തെക്ക് പ്രതിഭാ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
326 ശൂരനാട് സൗത്ത് കക്കാക്കുന്ന് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
327 കരവാളൂർ വട്ടമൺ സ്വദേശിനി. കരവാളൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക 41 സമ്പർക്കം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക
328 കൊല്ലം ഓറിയന്റ് നഗർ സ്വദേശിനി. കൊല്ലം പളളിമുക്ക് സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക 23 സമ്പർക്കം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക
329 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി. തഴവ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക 46 സമ്പർക്കം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക
330 പെരിനാട് കുഴിയം സ്വദേശിനി. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക 47 സമ്പർക്കം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here