അനുഗ്രഹീത ഗായിക സുജാത മോഹന്റെ മകൾ സ്വേതയുടെ ഭാവ സുന്ദരമായ ഗാനം;ശബ്ദ സൗകുമാര്യത്തിന് ഉദാത്തം

22

സ്വേത മോഹന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനം
Credit:Citadel Music

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here