25.8 C
Kollam
Sunday, August 14, 2022
രജ്ജുദോഷവും ദാമ്പത്യ ബന്ധവും

രജ്ജദോഷവും ദാമ്പത്യ ബന്ധവും; ദമ്പതികളിൽ അകല്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമോ?

0
രജ്ജദോഷവും ദാമ്പത്യ ബന്ധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ അകല്ചയ്ക്ക് വഴി തെളിക്കുമോ? ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യതയെന്താണെന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നു. https://samanwayam.com/news/2022/05/10/shushtashtam-is-misunderstood-a-lot-of-lives-are-lost/
ഷഷ്ടാഷ്ടമം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു

ഷഷ്ടാഷ്ടമം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു; ഒരു പാട് ജീവിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു

0
ഭാര്യ - ഭർതൃ ബന്ധത്തിൽ ഷഷ്ടാഷ്ടമത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ബന്ധം വേർപിരിയാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ടോ? ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കില്ല, മരണം വരെ ഭവിക്കാം എന്ന് പ്രവചിച്ച് ചില ജ്യോതിഷികൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ നടക്കേണ്ട പല വിവാഹങ്ങളും...
ചൊവ്വാ ദോഷം

ചൊവ്വാ ദോഷത്തെ ദുർവ്യാഖാനിക്കുന്നു; യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൊവ്വാദോഷം എന്നൊന്നില്ല

0
7 ൽ ഏതൊരു ഗ്രഹനില കണ്ടാലും 8 ൽ ഒരു ചൊവ്വയുണ്ടെങ്കിൽ, 8 ലെ ചൊവ്വ; ചൊവ്വാ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അത് തെറ്റാണ്. ശാസ്ത്രയവുമായി അതിന്...

ജ്യോതിഷം ജനങ്ങളെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്കാണ് വഴി തെളിക്കേണ്ടത്; ജ്യോതിഷികൾ ജനങ്ങളെ കാണേണ്ടത് നല്ലൊരു മന:ശാസ്ത്രജ്ഞനെപ്പോലെ

0
ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രമാണ്. ആ ശാസ്ത്രത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അഭ്യസിക്കുകയും അനുവർത്തിക്കുകയും വേണം. അതിന്റെ ചിന്തകൾ അനാചാരങ്ങൾക്കും ദുരാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെയായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ജ്യോതിഷനും അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷിയും ജ്യോതിഷം ജീവിതോപാധിയായി സ്വകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധനസമ്പാദനത്തിന് മാത്രമായി വിനിയോഗിക്കരുത്.
പാപസാമ്യവും നക്ഷത്ര പൊരുത്തവും നോക്കി വിവാഹിതരായാൽ; അനുഭവജാതകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്

പാപസാമ്യവും നക്ഷത്ര പൊരുത്തവും നോക്കി വിവാഹിതരായാൽ; അനുഭവജാതകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്

0
ദീർഘനാളത്തെ നക്ഷത്ര പൊരുത്തത്തിന് ശേഷം ജാതകന് പൊരുത്തം അനുകൂലമായി. പക്ഷേ, ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണതയിലേക്കാണ്. അത് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. അനുഭവജാതകങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളാണ്.

വിവാഹ പൊരുത്തം നോക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും മാറി ചിന്തിക്കുക; ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ

0
വിവാഹ പൊരുത്തം ഇപ്പോഴും കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊരുത്ത പരിശോധന തകിടം മറിയുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ നക്ഷത്ര പൊരുത്തത്തിന്റെയും പാപസാമ്യത്തിന്റെയും പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നത്. അവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അനന്തര ഫലം;...
ശനി ഒരിക്കലും ദോഷം മാത്രം തരുന്ന ഒരു ഗ്രഹമല്ല; ചിലപ്പോൾ ദോഷം ഭവിക്കാറുണ്ട്

ശനി ഒരിക്കലും ദോഷം മാത്രം തരുന്ന ഒരു ഗ്രഹമല്ല; ചിലപ്പോൾ ദോഷം ഭവിക്കാറുണ്ട്

0
ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയെന്നു പറയുമ്പോൾ ദോഷം മാത്രം നല്കുന്ന ഗ്രഹമാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. ഇതിൽ ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല. എന്നാൽ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദോഷം ഭവിക്കാറുണ്ട്. ഉച്ചനായിട്ട് ശനി നിന്നാൽ പോലും തുലാം ലഗ്നത്തിൽ ഹോര പ്രകാരം...
ശുക്രൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സമ്പത്താണ്; മനനങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും

ശുക്രൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സമ്പത്താണ്; മനനങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും

0
ശുക്രൻ നീചാവസ്ഥയിലായാൽ, സൂര്യനോട് ബന്ധം വന്നാൽ, പാപമോ ദൃഷ്ടിയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുക്രൻ സമ്പത്തിന്റെ കാരകനാണ്. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും കാരകത്തം ശുക്രനുണ്ട്.
വിശിഷ്ട സവിശേഷതകൾ നല്കുന്ന ഗുരുവിന്റെ കാരകത്തം ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രത്യേക ഇടം പിടിക്കുന്നു; വൈശിഷ്ട്യമേറിയ ചില വശങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നു

വിശിഷ്ട സവിശേഷതകൾ നല്കുന്ന ഗുരുവിന്റെ കാരകത്തം ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രത്യേക ഇടം പിടിക്കുന്നു; വൈശിഷ്ട്യമേറിയ ചില...

0
നല്ല ഗുണങ്ങൾ, ഗുരുസ്ഥാനീയൻ, തുടങ്ങി വിശിഷ്ട സവിശേഷതകൾ നല്കുന്ന ഗുരുവിന്റെ കാരകത്തം ജോതിഷത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നു. അതിനെ ചിന്തനീയമാക്കുമ്പോൾ വൈശിഷ്ട്യമേറിയ ചില വശങ്ങൾ സ്പർശിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഇതിന്റെ സംഞ്ജ ഉൾക്കൊണ്ട് വിലയിരുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ...
ബുധന്റെ കാരകത്തം; മൗഢ്യത്തിലോ നീചത്തിലോ ഗുളിക ഭവനാധിപത്യത്തിലോ വന്നാൽ യന്ത്രം ധരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ബുധന്റെ കാരകത്തം; മൗഢ്യത്തിലോ നീചത്തിലോ ഗുളിക ഭവനാധിപത്യത്തിലോ വന്നാൽ യന്ത്രം ധരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

0
ബുധൻ ഏതെങ്കിലും മൗഢ്യത്തിലോ നീചത്തിലോ ഗുളിക ഭവനാധിപത്യത്തിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യന്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും വിദ്യാ രാജഗോപാലയന്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല. ആരും ഇതിന്റെ പുറകെ...