കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (4.09.20) കോവിഡ് 248; സമ്പർക്കം 241

198
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (4.09.20) കോവിഡ് 248; സമ്പർക്കം 241
കോവിഡ് വ്യാപനം ക്രമാധീതമായി ഉയരുന്നു

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 248 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 5 പേർക്കും ഇതരസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പർക്കം മൂലം 241 പേർക്കും, ഒരു ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയ്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 114 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

ആഗസ്റ്റ് 30 ന് മരണപ്പെട്ട കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കല്ലുംതാഴം കിളികൊല്ലൂർ സൗത്ത് സൗഹാർദ്ദ നഗർ സ്വദേശിനി ബുഷറബീവി (61) ന്റെ മരണം കൊവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ
1 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി കാറ്റാടിമുക്ക് സ്വദേശിനി 43 ഒമാനിൽ നിന്നുമെത്തി
2 ചിതറ മടത്തറ സ്വദേശിനി 26 ഒമാനിൽ നിന്നുമെത്തി
3 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശി 32 കുവൈറ്റിൽ നിന്നുമെത്തി
4 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 25 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
5 പരവൂർ പൊഴിക്കര സ്വദേശി 52 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമെത്തിയ ആൾ
6 തെന്മല ചെറുക്കടവ് സ്വദേശിനി 36 ഡൽഹിയിൽ നിന്നുമെത്തി
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
7 അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
8 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
9 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
10 ആര്യങ്കാവ് വെഞ്ചൂർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
11 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
12 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
13 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
14 ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
15 ആസ്സാം സ്വദേശി (കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ നിവാസി) 19 സമ്പർക്കം
16 ആസ്സാം സ്വദേശി (കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ നിവാസി) 24 സമ്പർക്കം
17 ഇടമുളയ്ക്കൽ വൈക്കൽ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
18 ഇടമുളയ്ക്കൽ വൈക്കൽ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
19 ഇളമ്പള്ളൂർ കോട്ടൂർപൊയ്ക സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
20 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ വഞ്ചിമുക്ക് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
21 ഈസ്റ്റ് കല്ലട കൊടുവിള സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
22 ഈസ്റ്റ് കല്ലട മുട്ടം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
23 ഈസ്റ്റ് കല്ലട മുട്ടം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
24 ഉമ്മന്നൂർ പ്ലാപ്പള്ളി സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
25 ഏരൂർ നെട്ടയം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
26 കടയ്ക്കൽ ആൽത്തറമൂട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
27 കടയ്ക്കൽ ആൽത്തറമൂട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
28 കടയ്ക്കൽ ഇളമ്പഴന്നൂർ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
29 കടയ്ക്കൽ ഇളമ്പഴന്നൂർ സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
30 കടയ്ക്കൽ പുതുക്കോണം സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
31 കടയ്ക്കൽ വെള്ളാർവട്ടം സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
32 കരുനാഗപ്പള്ളി ആലുംകടവ് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
33 കരുനാഗപ്പള്ളി പട.വടക്ക് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
34 കരുനാഗപ്പള്ളി പട.വടക്ക് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
35 കരുനാഗപ്പള്ളി പണിക്കർകടവ് സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
36 കല്ലുവാതുക്കൽ കരിമ്പാലൂർ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
37 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
38 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
39 കുളക്കട മാവടി വെസ്റ്റ് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
40 കുളക്കട വെണ്ടാർ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
41 കുളത്തുപ്പുഴ ചോഴിയക്കോട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
42 കുളത്തുപ്പുഴ ചോഴിയക്കോട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
43 കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേകര സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
44 കൊട്ടാരക്കര നേതാജി നഗർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
45 കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
46 കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
47 കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
48 കൊട്ടാരക്കര മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
49 കൊറ്റങ്കര കരിക്കോട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
50 കൊറ്റങ്കര ഡിസന്റ് ജംഗ്ഷൻ വെറ്റിലത്താഴം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
51 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
52 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
53 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ നീരാവിൽ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
54 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
55 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
56 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ ശാന്തി നഗർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
57 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ സുരഭി നഗർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
58 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ അയത്തിൽ സുരഭി നഗർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
59 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഇരവിപുരം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
60 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടവൂർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
61 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടവൂർ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
62 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കരിക്കോട് ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
63 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കരിക്കോട് ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
64 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
65 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
66 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
67 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തട്ടാമല നഗർ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
68 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തട്ടാമല സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
69 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
70 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
71 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
72 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
73 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
74 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
75 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
76 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
77 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
78 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
79 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
80 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
81 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ മതിലിൽ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
82 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
83 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
84 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പട്ടത്താനം ജനകീയ നഗർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
85 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
86 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
87 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
88 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
89 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
90 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
91 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
92 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
93 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
94 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
95 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
96 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
97 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
98 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
99 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
100 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
101 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
102 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിത്തോട്ടം അനുഗ്രഹനഗർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
103 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പുന്തലത്താഴം പുലരി നഗർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
104 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മേവറം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
105 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ വടക്കേവിള സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
106 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ സംഗമം നഗർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
107 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ സംഗമം നഗർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
108 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ സംഗമം നഗർ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
109 കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
110 ക്ലാപ്പന കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
111 ക്ലാപ്പന വരവിള സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
112 ക്ലാപ്പന വരവിള സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
113 ചടയമംഗലം പോരേടം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
114 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
115 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
116 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
117 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
118 ചവറ കൃഷ്ണൻനട സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
119 ചവറ കൊറ്റംകുളങ്ങര സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
120 ചവറ ചെറുശ്ശേരി ഭാഗം സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
121 ചവറ ചെറുശ്ശേരിഭാഗം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
122 ചവറ പയ്യലക്കാവ് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
123 ചവറ പയ്യലക്കാവ് സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
124 ചവറ പയ്യലക്കാവ് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
125 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
126 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
127 ചവറ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
128 ചാത്തന്നൂർ ഇടനാട് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
129 ചാത്തന്നൂർ മീനാട് സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
130 തലവൂർ വടകോട് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
131 തൃക്കോവിൽവട്ടം കൊട്ടിയം കമ്പിവിള സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
132 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
133 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഡിസന്റ് ജംഗ്ഷൻ ചെന്താപ്പൂര് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
134 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
135 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
136 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
137 തൃക്കോവിൽവട്ടം മുഖത്തല സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
138 തെക്കംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
139 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 73 സമ്പർക്കം
140 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
141 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
142 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
143 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലുംമൂട് സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
144 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
145 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
146 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
147 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
148 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
149 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
150 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
151 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലുംമുട് സ്വദേശി 85 സമ്പർക്കം
152 തേവലക്കര കോയിവിള കല്ലുംമൂട് സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
153 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
154 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
155 തേവലക്കര നടുവിലക്കര സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
156 തേവലക്കര പടപ്പനാൽ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
157 തേവലക്കര പടപ്പനാൽ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
158 തേവലക്കര പുത്തൻസങ്കേതം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
159 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
160 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
161 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
162 തൊടിയൂർ ഡ്രൈവർമുക്ക് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
163 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
164 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
165 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
166 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം ഗാന്ധി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
167 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
168 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
169 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
170 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
171 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
172 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
173 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
174 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
175 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
176 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
177 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
178 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
179 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
180 തൊടിയൂർ തഴവ സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
181 തൊടിയൂർ പ്ലാവിളചന്ത സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
182 തൊടിയൂർ മാളിയേക്കൽ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
183 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
184 തൊടിയൂർ വേങ്ങറ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
185 നിലമേൽ ആലയിൽ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
186 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
187 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
188 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
189 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 15 സമ്പർക്കം
190 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
191 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
192 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
193 നെടുമ്പന കുളപ്പാടം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
194 നെടുമ്പന മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
195 നെടുമ്പന മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
196 നെടുമ്പന മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
197 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
198 പടി. കല്ലട വല്ലിയപാടം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
199 പത്തനാപുരം തലവൂർ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
200 പത്തനാപുരം മഞ്ഞള്ളൂർ സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
201 പത്തനാപുരം മഞ്ഞള്ളൂർ സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
202 പത്തനാപുരം മാലൂർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
203 പനയം മുരുന്തൽ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
204 പന്മന ആക്കൽ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
205 പന്മന ആക്കൽ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
206 പന്മന കൊല്ലക സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
207 പന്മന പൊന്മന സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
208 പന്മന മനയിൽ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
209 പന്മന വടക്കുംതല പനയന്നാർ കാവ് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
210 പന്മന വടുതല സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
211 പന്മന വടുതല സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
212 പന്മന സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
213 നെടുമ്പന പള്ളിമൺ കിഴക്കേകര സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
214 നെടുമ്പന പള്ളിമൺ കിഴക്കേകര സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
215 പവിത്രേശ്വരം കരിമ്പിൻപുഴ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
216 പവിത്രേശ്വരം ജയന്തി കോളനി സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
217 പവിത്രേശ്വരം ജയന്തി കോളനി സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
218 പാലക്കാട് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
219 പുനലൂർ ഇ.എസ്.ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വദേശി 66 സമ്പർക്കം
220 പുനലൂർ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
221 പൂതക്കുളം കലയ്ക്കോട് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
222 പെരിനാട് നാന്തിരിക്കൽ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
223 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
224 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
225 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
226 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
227 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
228 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
229 മയ്യനാട് ഉമയനല്ലൂർ നടുവിലക്കര സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
230 മയ്യനാട് കുട്ടിക്കട സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
231 മലപ്പുറം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
232 മലപ്പുറം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
233 മൈനാഗപ്പള്ളി കാണത്തുംപൊയ്ക സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
234 മൈനാഗപ്പള്ളി കാരൂർകടവ് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
235 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
236 മൈലം പാറക്കട ഡിസന്റ് മുക്ക് സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
237 വെളിനല്ലൂർ ഓർക്കോട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
238 വെളിനല്ലൂർ കാളവയൽ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
239 വെളിനല്ലൂർ കാളവയൽ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
240 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
241 ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
242 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
243 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
244 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
245 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
246 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
247 ശൂരനാട് നോർത്ത് പുലിക്കുളം സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
248 കൊറ്റങ്കര പേരൂർ കരിക്കോട് സ്വദേശിനി 30 തലച്ചിറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here