കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (18.09.20) കോവിഡ് 218; സമ്പർക്കം 210

212
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (18.09.20) കോവിഡ് 218; സമ്പർക്കം 210
കോവിഡ് ഇന്ന് 218

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 218 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 2 പേർക്കും, ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ 3 പേർക്കും, സമ്പർക്കം മൂലം 210 പേർക്കും, 3 ആരോഗ്യപ്രവത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 325 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.
സെപ്റ്റംബർ 9 ന് മരണമടഞ്ഞ കല്ലുംതാഴം സ്വദേശിനി ഹൗവ്വാ ഉമ്മ (73), പ്രാക്കുളം സ്വദേശിനി ജമീല (62), സെപ്റ്റംബർ 10 ന് മരണമടഞ്ഞ കുളക്കട സ്വദേശി ശശിധരൻനായർ (75) എന്നിവരുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ
1 വെളിനല്ലൂർ നെട്ടയം സ്വദേശി 55 സൗദിഅറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി
2 ഇടമുളയ്ക്കൽ തടിക്കാട് സ്വദേശി 36 ഒമാനിൽ നിന്നുമെത്തി
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ
3 പെരിനാട് കുഴിയം സ്വദേശി 37 ആന്റമാൻ നിക്കോബാറിൽ നിന്നുമെത്തി
4 ശക്തികുളങ്ങര നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 35 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
5 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശി 43 ഛത്തിസ് ഖഢിൽ നിന്നുമെത്തി
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
6 അഞ്ചൽ അഗസ്തികോട് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
7 അഞ്ചൽ വക്കം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
8 അയത്തിൽ എസ്.വി നഗർ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
9 അലയമൺ ചണ്ണപ്പേട്ട മണക്കോട് സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
10 ആദിച്ചനല്ലൂർ കുമ്മല്ലൂർ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
11 ആദിച്ചനല്ലൂർ കുമ്മല്ലൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
12 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം ജംഗ്ഷൻ നിവാസി (കോഴിക്കോട് സ്വദേശി) 22 സമ്പർക്കം
13 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിത്താര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
14 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിത്താര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
15 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിത്താര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
16 ആദിച്ചനല്ലൂർ കൊട്ടിയം സിത്താര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
17 ആദിച്ചനല്ലൂർ തഴുത്തല കൊട്ടുംപുറം സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
18 ആദിച്ചനല്ലൂർ മൈലക്കാട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
19 ഇടമുളയ്ക്കൽ ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
20 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
21 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
22 ഇട്ടിവ മണലുവട്ടം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
23 ഇളമ്പള്ളൂർ അംമ്പിപൊയ്ക സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
24 ഇളമ്പള്ളൂർ അംമ്പിപൊയ്ക സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
25 ഇളമ്പള്ളൂർ അംമ്പിപൊയ്ക സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
26 ഇളമ്പള്ളൂർ പുനുക്കന്നൂർ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
27 ഇളമ്പള്ളൂർ പെരുമ്പുഴ വായനശാല സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
28 ഈസ്റ്റ് കല്ലട കൊടുവിള സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
29 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം വയക്കൽ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
30 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം വയക്കൽ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
31 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം വയക്കൽ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
32 ഓച്ചിറ ക്ലാപ്പന സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
33 ഓച്ചിറ വയനകം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
34 കടയ്ക്കൽ കുറ്റിക്കാട് സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
35 കരീപ്ര ചെക്കാലമുക്ക് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
36 കരുനാഗപ്പള്ളി ആലുംകടവ് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
37 കരുനാഗപ്പള്ളി തുറയിൽകുന്ന് സ്വദേശി 77 സമ്പർക്കം
38 കരുനാഗപ്പള്ളി തുറയിൽകുന്ന് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
39 കരുനാഗപ്പള്ളി മരുതൂർകുളങ്ങര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
40 കരുനാഗപ്പള്ളി മരുതൂർകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
41 കല്ലുവാതുക്കൽ എഴിപ്പുറം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
42 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി തെറ്റിക്കുഴി സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
43 കല്ലുവാതുക്കൽ പാറയിൽ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
44 കിഴക്കേ കല്ലട ഉപ്പൂട് സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
45 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
46 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
47 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സൗത്ത് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
48 കുലശേഖരപുരം കറുങ്ങപ്പള്ളി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
49 കുലശേഖരപുരം പുത്തൻതെരുവ് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
50 കുലശേഖരപുരം പുത്തൻതെരുവ് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
51 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
52 കുലശേഖരപുരം പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
53 കുളത്തുപ്പുഴ വള്ളംപെട്ടി സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
54 കുളത്തുപ്പുഴ വള്ളംപെട്ടി സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
55 കൊട്ടാരക്കര കുന്നിക്കോട് നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 20 സമ്പർക്കം
56 കൊട്ടാരക്കര കുന്നിക്കോട് നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 26 സമ്പർക്കം
57 കൊട്ടാരക്കര കുന്നിക്കോട് നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 24 സമ്പർക്കം
58 കൊട്ടാരക്കര കുന്നിക്കോട് നിവാസി (ആസ്സാം സ്വദേശി) 18 സമ്പർക്കം
59 കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
60 കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
61 കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറെ തെരുവ് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
62 കൊല്ലം ഇരവിപുരം CERWA നഗർ സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
63 കൊല്ലം കാവനാട് മീനത്ത്ചേരി സ്വദേശിനി 83 സമ്പർക്കം
64 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
65 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
66 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
67 കൊല്ലം അയത്തിൽ ഗാന്ധി നഗർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
68 കൊല്ലം അയത്തിൽ നളന്ദ നഗർ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
69 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഗാർഫിൽ നഗർ സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
70 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഗാർഫിൽ നഗർ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
71 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഗാർഫിൽ നഗർ സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
72 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ഗാർഫിൽ നഗർ സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
73 കൊല്ലം ഇരവിപുരം തിരുമുക്ക് സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
74 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ന്യൂ കോളനി സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
75 കൊല്ലം ഇരവിപുരം ന്യൂ കോളനി സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
76 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സെന്റ് ജോസഫ് നഗർ സ്വദേശി 8 സമ്പർക്കം
77 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സെന്റ് ജോസഫ് നഗർ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
78 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സെന്റ് ജോസഫ് നഗർ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
79 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സെന്റ് ജോസഫ് നഗർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
80 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സെന്റ് ജോസഫ് നഗർ സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
81 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സെന്റ് ജോസഫ് നഗർ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
82 കൊല്ലം ഇരവിപുരം സെന്റ് ജോസഫ് നഗർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
83 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
84 കൊല്ലം കരിക്കോട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
85 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള നഗർ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
86 കൊല്ലം കാവനാട് അരവിള നഗർ സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
87 കൊല്ലം ചിന്നക്കട സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
88 കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
89 കൊല്ലം താമരക്കുളം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
90 കൊല്ലം താലൂക്ക്കച്ചേരി വടക്ക്ഭാഗം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
91 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
92 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
93 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
94 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം മനയിൽകുളങ്ങര സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
95 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ തോമസ് ഐലന്റ് സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
96 കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
97 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് തേജസ് നഗർ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
98 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
99 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കക്കൽ കാക്കത്തോപ്പ് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
100 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കക്കൽ കാക്കത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
101 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
102 കൊല്ലം വടക്കേവിള മണക്കാട് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
103 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
104 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
105 കൊല്ലം വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
106 കൊല്ലം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
107 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 71 സമ്പർക്കം
108 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
109 ചടയമംഗലം ഇടയ്ക്കോട് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
110 ചവറ കൊട്ടുകാട് അമ്മവീട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
111 ചവറ കോവിൽത്തോട്ടം 132 സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
112 ചവറ കോവിൽത്തോട്ടം സ്വദേശി 51 സമ്പർക്കം
113 ചവറ കോവിൽത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
114 ചവറ കോവിൽത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
115 ചവറ ചെറുശ്ശേരിഭാഗം സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
116 ചിറക്കര ചിറക്കര താഴം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
117 ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം വടക്കേമുക്ക് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
118 തലവൂർ അമ്പലത്തുംനിരപ്പ് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
119 തലവൂർ അമ്പലത്തുംനിരപ്പ് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
120 തലവൂർ അമ്പലത്തുംനിരപ്പ് സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
121 തലവൂർ അമ്പലത്തുംനിരപ്പ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
122 തലവൂർ മഞ്ഞക്കാല സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
123 തലവൂർ മഞ്ഞക്കാല സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
124 തഴവ കാട്ടൂർമഠം സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
125 തഴവ കാട്ടൂർമഠം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
126 തഴവ കാട്ടൂർമഠം സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
127 തഴവ മണപ്പള്ളി സ്വദേശി 75 സമ്പർക്കം
128 തഴവ മണപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
129 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി തെക്കേചേരി സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
130 തൃക്കരുവ കാഞ്ഞാവെളി തെക്കേചേരി സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
131 തൃക്കോവിൽവട്ടം ഉമയനല്ലൂർ പേരയം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
132 തൃക്കോവിൽവട്ടം ചെന്താപ്പൂർ സ്വദേശി 90 സമ്പർക്കം
133 തെന്മല പത്തേക്കർ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
134 തേവലക്കര കോയിവിള സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
135 തേവലക്കര പടിഞ്ഞാറ്റക്കര സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
136 തേവലക്കര പടിഞ്ഞാറ്റക്കര സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
137 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
138 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
139 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
140 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
141 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
142 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര തോട്ടുകര സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
143 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര തോട്ടുകര സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
144 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം മരാരിത്തോട്ടം സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
145 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം മരാരിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
146 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം മാളിയേക്കൽ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
147 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം മാളിയേക്കൽ സ്വദേശിനി 89 സമ്പർക്കം
148 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
149 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
150 തൊടിയൂർ മുഴങ്ങോടി സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
151 നിലമേൽ കുരിയോട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
152 നീണ്ടകര പരിമണം സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
153 നീണ്ടകര പുത്തൻതുറ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
154 നീണ്ടകര മാമംതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
155 നീണ്ടകര വേട്ടുതറ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
156 നീണ്ടകര സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
157 നെടുവത്തൂർ പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
158 പട്ടാഴി തെക്കേചേരി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
159 പട്ടാഴി തെക്കേചേരി സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
160 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം മലങ്കാവ് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
161 പത്തനാപുരം പാതിരിക്കൽ സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
162 പത്തനാപുരം മഞ്ചള്ളൂർ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
163 പത്തനാപുരം മഞ്ചള്ളൂർ സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
164 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
165 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
166 പനയം ചിറ്റയം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
167 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
168 പവിത്രേശ്വരം കാരിക്കൽ സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
169 പുനലൂർ ശാസ്താംകോണം സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
170 പൂയപ്പള്ളി ചെങ്കുളം സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
171 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപള്ളി സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
172 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപള്ളി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
173 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപള്ളി സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
174 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
175 പെരിനാട് ചന്ദനതോപ്പ് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
176 പെരിനാട് ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
177 പേരയം കരിക്കുഴി സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
178 പോരുവഴി ചക്കുവള്ളി സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
179 മയ്യനാട് ആലുംമൂട് സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
180 മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
181 മേലില ഈയംകുന്ന് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
182 മൈനാഗപ്പളളി കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
183 മൈനാഗപ്പളളി കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശിനി 77 സമ്പർക്കം
184 മൈനാഗപ്പള്ളി ആന്നൂർകാവ് സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
185 മൈനാഗപ്പള്ളി ആന്നൂർകാവ് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
186 വെട്ടിക്കവല കോട്ടവട്ടം സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
187 വെട്ടിക്കവല സദാനന്ദപുരം പേരയത്ത്കോണം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
188 വെട്ടിക്കവല സദാനന്ദപുരം പേരയത്ത്കോണം സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
189 വെട്ടിക്കവല സദാനന്ദപുരം പേരയത്ത്കോണം സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
190 വെട്ടിക്കവല സദാനന്ദപുരം പേരയത്ത്കോണം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
191 വെളിനല്ലൂർ ആക്കൽ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
192 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ നിവാസി (വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി) 22 സമ്പർക്കം
193 വെളിനല്ലൂർ ഓയൂർ സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
194 വെളിനല്ലൂർ കരിങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
195 വെളിനല്ലൂർ കാളവയൽ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
196 വെളിനല്ലൂർ കോക്കാട് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
197 വെളിനല്ലൂർ ചെറിയ വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
198 വെളിനല്ലൂർ പാപ്പലോട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
199 വെളിനല്ലൂർ പാപ്പലോട് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
200 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
201 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
202 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
203 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
204 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശി 78 സമ്പർക്കം
205 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
206 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
207 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
208 വെളിനല്ലൂർ മീയന സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
209 വെളിയം മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
210 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ പൊയ്കയിൽമുക്ക് സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
211 ശാസ്താംകോട്ട പൊയ്കയിൽമുക്ക് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
212 ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് ഊക്കൻമുക്ക് സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
213 ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
214 ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
215 ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരി സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ
216 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശിനി 40 ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
217 കല്ലുവാതുക്കൽ വട്ടകുഴിക്കൽ സ്വദേശിനി 19 കൊല്ലം സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക (ട്രെയിനി)
218 തഴവ മണപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 36 തഴവ പി.എച്ച്.സി യിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here