കാർട്ടൂണിന്റെ അപാരത

162

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിന്തകളിലെ വൈശിഷ്ട്യ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാർട്ടൂൺ രൂപത്തിലും കാരിക്കേച്ചറിലും പ്രതിധ്വനിച്ചപ്പോൾ ചിന്തയുടെയും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെയും പാതയിലേക്ക്.
സംഘാടനം: കൊല്ലം പ്രസ് ക്ലബ്ബും കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിയും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here