ബാധകാധിപൻ;ഇത് അറിയാതെ പോകരുത്.

13
ജാതക പരിശോധനയിൽ ഭാവം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല ജ്യോതിഷികളും ബാധാ സ്ഥാനത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഫലം പറയുന്നു. ഇതിൽ ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല.
പലരിലും ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ബാധയെന്ന വാക്കിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.
സമന്വയം ന്യൂസിന്റെ വാട്ട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here