വിവാഹ പൊരുത്തം; നോക്കേണ്ടതും നോക്കേണ്ടാത്തതും

26
ജ്യോതിഷപരമായി വിവാഹ പൊരുത്തം നോക്കുമ്പോൾ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ്. ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നക്ഷത്ര പൊരുത്തത്തിന് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ?
പിന്നെ എന്തിനാണ് ജ്യോതിഷികളും മാതാപിതാക്കളും മറ്റും വിവാഹ പൊരുത്തത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നത്.
സമന്വയം ന്യൂസിന്റെ വാട്ട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here