കൊറോണ; സൂക്ഷിക്കുക ! ഭയേക്കേണ്ടതില്ല !

250

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വ്യാപനം തുടരുന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. രോഗബാധയേറ്റാൽ ചികിത്സക്കായി മരുന്നുകൾ ഇല്ല. പ്രതിരോധവുമില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിഷ്ക്കർഷ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൊറോണയെപ്പറ്റി കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രി ആർ എം ഓ യും കൊറോണ നോഡൽ ആഫീസറുമായ ഡോ: അനുരൂപ് ശങ്കർ:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here